سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس سید تقی سهرابی مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید شد؛ ضرورت بهره گیری دستگاه های اجرایی استان فارس از ظرفیت رسانه استانی