سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بازدید هوایی معاون رییس جمهوری از پروژه بزرگراه دشت ارژن-قائمیه(تنگ ابوالحیات)/دکتر نوبخت تاکید کرد: تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل محور دشت ارژن- ابوالحیات