سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: احداث خط سه مترو شيراز با حضور معاون رييس‌جمهوري آغاز شد