سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دولت نيمي از هزينه خط سه مترو شيراز را پرداخت مي‌كند