سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر فریدون عباسی دوانی نماینده مردم شریف شهرستان های کازرون و کوه چنار با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های نیمه تمام عمرانی شهرستان های کازرون و کوه چنار