سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار ابوطالب حسینی فرماندار شهرستان رستم با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی 6 مشکل مهم شهرستان رستم در حوزه های مختلف