سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار رئیس، معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با سردار یدالله بوعلی فرمانده جدید سپاه فجر استان فارس