سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در دیدار با سردار رهام بخش حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس عنوان کرد: نیروی انتظامی با جان و دل برای امنیت مردم تلاش می کند/سردار حبیبی: اجازه نمی‌دهیم اراذل و اوباش و قانون شکنان، عرض اندام و به حقوق مردم تعدی کنند و حتما با قدرت با این افراد برخورد می‌کنیم