سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بازدید دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از روند بازسازی کتابخانه شهید آیت الله دستغیب شیراز