سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در دانشگاه شیراز انجام گرفت؛ جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی دانشگاه شیراز