سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به دنبال تحقق اهداف و برنامه های دولت در حوزه وظایف و ماموریت های سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1398 توسط استان فارس، صورت گرفت؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و همکاران معاونت توسعه و منابع انسانی استان تقدیر کرد