سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در پنجمین روز از گرامیداشت هفته دولت انجام گرفت؛ حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و دکتر موسوی معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان در مراسم بهره برداری از چندین طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان شیراز