سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با پیگیری های دکتر عنایت اله رحیمی استاندار فارس و دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ ابلاغ مبلغ 1500 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع عمومی بودجه دولت به استان فارس برای توسعه زیرساخت ها و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام