سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در مراسم تجلیل از اعضای ستاد برگزاری جشنواره شهید رجایی استان در سال 1399 تاکید کرد: ضرورت رعایت تقوای الهی توسط ارزیابان عملکرد دستگاه های اجرایی استان فارس