سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در مراسم تجلیل از مدیر و کارکنان نمونه سازمان عنوان کرد: موفقیت های به دست آمده سازمان، مرهون همدلی و همراهی تک تک کارکنان است