سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به دنبال کسب بالاترین امتیاز توسط استان فارس در ارزیابی استان ها در سال 1398 در حوزه پیاده سازی زیرساخت داده های مکانی انجام گرفت؛ تقدیر دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رییس سازمان نقشه برداری کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس