سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر نعمت‌‌اله ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس