سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و با همکاری اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام گرفت؛ برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با روش های ارزیابی روسازی راه و مدیریت نگهداری راه