سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ جلسه بررسی مسائل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی استان فارس/ در این جلسه، برنامه های در دست اجرا و آتی این مناطق ارائه شد