سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست مهندس افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با دبیری دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری هفتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399