سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: مراسم تکریم از فعالیت های مهندس علی سلحشوری معاون سابق هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس