سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: ضرورت عدم ایجاد فاصله بین کارشناس و مقام مافوق در محیط اداری