سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در دیدار با تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان فارس تاکید کرد: ضرورت تخصیص بهینه منابع با توجه به محدودیت های اعتباری/ در توزیع و تخصیص اعتبارات، فرابخشی عمل خواهیم کرد