سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛بحث و بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس