سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در جلسه ایجاد هماهنگی در شرح وظایف و فعالیت های شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با اتاق بازرگانی استان فارس تاکید کرد: ضرورت برگزاری جلسات دارای کیفیت بالا ، با محتوا و تاثیر گذار برای توسعه و عمران استان فارس