سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جلسه ای به ریاست دکتر نوروزی انجام گرفت؛معرفی سرپرست معاونت برنامه ریزی، سرپرست معاونت بودجه و مشاور جدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس