سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در راستای ایجاد تعامل دوسویه بین بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت؛ برگزاری دومین نشست مشترک رئیس، معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان شیراز