سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1398 خبر داد: استان فارس پیشرو در جذب اسناد خزانه اسلامی در سطح کشور است