سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در فاصله زمانی کمتر از 20 روز تا آغاز سال 1399 صورت گرفت؛ ترافیک دیدارهای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با مدیران کل دستگاه های اجرایی استان فارس/ از رایزنی‌های بودجه ای دستگاه ها تا تاکید بر صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای