سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در نوزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1398 تاکید شد؛ ضرورت تسریع در اجرای پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی استان فارس