سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با دبیری دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ هشتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال ۱۳۹۹