سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در چهاردهمین روز از ماه پایانی سال 1398 انجام گرفت؛ از دیدار سه منتخب مردم شریف استان فارس در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرفته تا دیدار جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس، مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس و مدیر کل امور مالیاتی استان فارس با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس