سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با دکتر اکرمی مدیر کل سازمان بازرسی استان فارس و منطقه سه بازرسی کل کشور تاکید شد: ضرورت کاهش پروژه های عمرانی بدون توجیه اقتصادی و توجه ویژه به تخصیص اعتبار بیشتر به پروژه های اولویت دار و مهم استان فارس