سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد شهرستان کوار