سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در فاصله کمتر از دو هفته به پایان سال 1398 انجام گرفت؛ دیدار نماینده مردم شریف شهرستان های جهرم و خفر در خانه ملت و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و همچنین مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس