سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در بیست و هشتمین سفر شهرستانی خود تاکید کرد: ضرورت توجه ویژه و آینده نگری در موضوعات حوزه گردشگری شهرستان سپیدان