سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار رسول فلاح مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس