سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در چهاردهمین روز از فصل بهار و در اولین نشست مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399 مصوب شد؛ تشکیل ستاد برنامه¬ریزی و راهبری "جهش تولید" استان فارس با عضویت 21 دستگاه اجرایی استان فارس