سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399 تاکید کرد: ضرورت توجه ویژه به اقدامات برجسته و نوآوری در تدوین برنامه های کاری در سال جدید/ اختصاص عوارض آلایندگی پارس جنوبی به شهرستان های لامرد و مهر