سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: ضرورت توجه ویژه مردم شریف استان فارس به توصیه های پزشکی وزارت بهداشت و درمان و رعایت شعار "در خانه بمانیم" به منظور شکست هر چه سریع تر ویروس کرونا