سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار مهندس سیاهپور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس