سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در جریان سی و دومین سفر شهرستانی خبر داد: ساختمان مجتمع اداری شهرستان رستم در هفته دولت سال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسد