سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: برگزاری اولین جلسه شورای فنی استان فارس در سال ۱۳۹۹ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس