سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: برگزاری نشست هماهنگی به منظور برگزاری اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399 به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس