سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید شد؛شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، جزء شوراهای فعال استان در انجام این فریضه الهی است