سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جلسه ای به ریاست دکتر نوروزی و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز انجام گرفت؛ بررسی اثرات اقتصادی کرونا و راهکارهای پیشنهادی آن