سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام گرفت؛تست تشخیص بیماری کرونا(کووید 19) از 50 نفر کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس