سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس خبر داد: اختصاص ۱۵ میلیارد ریال به طرح‌های پژوهشی فارس