سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جریان سی و یکمین سفر شهرستانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بازدید از پروژه محور "نورآباد-بابامنیر-میشان-گناوه" در شهرستان ممسنی