سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

در اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت؛ تبیین فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 1398
در اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت؛ تبیین فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 1398

اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۱۳۹۹روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ به ریاست دکتر رحیمی استاندار فارس و با دبیری دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، دکتر نوروزی در این نشست که حدود دو ساعت به طول انجامید با بیان اینکه ارزیابی عملکرد یکی از موضوعات مهم برای مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس است که حاصل زحمات یکساله مدیران تلقی می شود افزود: در جشنواره شهید رجایی استان فارس که شهریور ماه سالجاری برگزار خواهد شد، 7 دستگاه به عنوان دستگاه برتر استانی و همچنین 3 دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برتر در حوزه اقدامات برجسته معرفی خواهند شد.
🔹وی گفت: در این خصوص دستگاه های اجرایی استان فارس می بایست در زمینه هایی که ذکر شده است اقدامات برتر و مستندات خود را ارسال نمایند.
🔹رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت وارد نمودن اطلاعات نیروهای انسانی شاغل در 101 دستگاه اجرایی استان و همچنین 102 شهرداری استان تاکید کرد و یادآور شد: آن دسته از دستگاه های اجرایی که نسبت به عدم ثبت نیروهای انسانی خود در سامانه کارمندایران اقدام ننمایند، در پرداخت حقوق و مزایای تیرماه نیروی خود دچار مشکل خواهند شد.
🔹بنا به گفته دکتر نوروزی، همه دستگاه های اجرایی استان فارس مکلف به اجرای این دستورالعمل برای تک تک کارکنان خود می باشند.
🔹لازم به ذکر است؛ اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس سه دستور کار داشت؛ تبیین فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی در سال 1398( برنامه زمانی ارزیابی عملکرد در سطح استان و بخشنامه ی برگزاری جشنواره شهید رجایی سال 1399)، ارائه شاخص های اقدامات برجسته( تبصره 3 بند 4 بخشنامه ی جشنواره شهید رجایی در سال 1399 و همچنین ارائه گزارش در مورد سامانه های کارمند ایران از جمله این موضوعات بود که مهندس احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در این خصوص، گزارش هایی را ارائه داد.

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊@News_Ma

۱۳۹۹/۰۴/۰۸

گالری تصاویر